Dobrodošli

YUWEBCentar

Ovom prezentacijom želimo da vam približimo informacije o brzini poslovanja, marketingu i svim aspektima Interneta kao medijuma kojim se možete obratiti vašim korisnicima. U dole navedenim objašnjenjima videćete načine i mogućnosti koje Internet nudi pa čak i kada to i ne želimo.

Vrste i oblici poslovanja

Tendencije savremenog elektronskog poslovanja idu ka internetu kao marketinškom medijumu. Uz pomoć interneta možete smanjiti troškove vašeg poslovanja kroz gotovo svuda dostupne informacije. U tu svrhu izradjujemo dinamičke WEB aplikacije i statičke internet prezentacije.

Aplikativni software

Pored izrade WEB aplikacija bavimo se izradom desktop aplikacija po narudžbini. Same aplikacije mogu biti poslovodstvene ( dobijanje izveštaja iz fiskalnih uredjaja, baza podataka itd.), kao i druge vrste aplikativnog software-a.

Zaštita

Poseban oblik borbe na internetu je zaštita od raznih oblika napada, kroz vaša serverska , poslovodstvena i ostala rešenja. Napadi mogu biti kroz viruse ali i kroz druge oblike npr. hakerskih upada. Tu smo da pomognemo u toj borbi.

Napomena: Izrada same WEB aplikacije na kojoj se sada nalazite je u toku pa neki sadržaji nisu dostupni. Zbog migracije na MYSQL serveru baza podataka neće biti u funkciji dok se ne izvrši i migracija na samoj aplikaciji tako da korisnici ne mogu koristiti svoje accounte. Svi će biti blagovremeno obavešteni o početku rada samih servisa.

©2006 YUWEBCentar Poslednja promena: 22.10.2010

Internet Krstarica - Srbija i Crna Gora (Jugoslavija) - Serbia and Montenegro (Yugoslavia)
 Pretraži:
 
Srbija i Crna Gora
yuwebcentar